دانلود آلبوم Echoes Of Life از Alice Sara Ott

Rate this post
386 بازدید
0

دانلود آلبوم Echoes Of Life از Alice Sara Ott

Echoes Of Life – Alice Sara Ott (Hi-Res Stereo)

دانلود آلبوم Echoes Of Life از Alice Sara Ott به صورت کلی

Download Echoes Of Life By Alice Sara Ott

دانلود آلبوم Echoes Of Life از Alice Sara Ott

 

Artist(s) : Alice Sara Ott

Album : Echoes Of Life

Genre : Classical

Codec : FLAC 24 Bit Stereo

Frequency : 96000 Hz

Duration : 01:04:47

Release Date : July 30, 2021

Track(s) : 31

Status : Premium Users

 

Soundbit.cloud

01.
Tristano: In The Beginning Was (2462 Kbps)
02.
No. 1 in C Major. Agitato (2527 Kbps)
03.
No. 2 in A Minor. Lento (2379 Kbps)
04.
No. 3 in G Major. Vivace (2537 Kbps)
05.
No. 4 in E Minor. Largo (2432 Kbps)
06.
I. Sostenuto. Misurato. Prestissimo (2523 Kbps)
07.
No. 5 in D Major. Molto allegro (2564 Kbps)
08.
No. 6 in B Minor. Lento assai (2423 Kbps)
09.
No. 7 in A Major. Andantino (2421 Kbps)
10.
No. 8 in F Sharp Minor. Molto agitato (2561 Kbps)
11.
No. 9 in E Major. Largo (2523 Kbps)
12.
Rota: Valzer (2491 Kbps)
13.
No. 10 in C Sharp Minor. Molto allegro (2439 Kbps)
14.
No. 11 in B Major. Vivace (2428 Kbps)
15.
No. 12 in G Sharp Minor. Presto (2624 Kbps)
16.
No. 13 in F Sharp Minor. Lento (2456 Kbps)
17.
No. 14 in E Flat Minor. Allegro (2566 Kbps)
18.
No. 15 in D Flat Major. Sostenuto "Raindrop" (2466 Kbps)
19.
Gonzales: Prelude in C Sharp Major (2439 Kbps)
20.
No. 16 in B Flat Minor. Presto con fuoco (2630 Kbps)
21.
No. 17 in A Flat Major. Allegretto (2481 Kbps)
22.
No. 18 in C Minor. Molto allegro (2656 Kbps)
23.
I. Adagio (2399 Kbps)
24.
No. 19 in E Flat Major. Vivace (2586 Kbps)
25.
No. 20 in C Minor. Largo (2519 Kbps)
26.
Pärt: Für Alina (2349 Kbps)
27.
No. 21 in B Flat Major. Cantabile (2485 Kbps)
28.
No. 22 in G Minor. Molto agitato (2687 Kbps)
29.
No. 23 in F Major. Moderato (2498 Kbps)
30.
No. 24 in D Minor. Allegro appassionato (2667 Kbps)
31.
Ott: Lullaby To Eternity (on fragments of W.A. Mozart's "Lacrimosa") (2354 Kbps)
۹ مرداد ۱۴۰۰
لینک کوتاه

اشتراک گذاری مطلب

نظر خود را بنویسید

دانلود آلبوم های خارجی جدید