دانلود آلبوم Bear’s Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968 از Johnny Cash

Rate this post
262 بازدید
0

دانلود آلبوم Bear’s Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968 از Johnny Cash

Bear’s Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968 – Johnny Cash

دانلود آلبوم Bear’s Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968 از Johnny Cash به همراه دانلود به صورت تکی و کلی

Download Bear’s Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968 By Johnny Cash

دانلود آلبوم Bear's Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968 از Johnny Cash

 

Artist(s) : Johnny Cash

Album : Bear’s Sonic Journals Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968

Genre : Country

Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

Frequency : 44100 Hz

Duration : 01:04:18

Release Date : October 29, 2021

Track(s) : 28

Status : Free Download

 

Soundbit.cloud

01.
Cocaine Blues (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
02.
The Long Black Veil (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
03.
Orange Blossom Special (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
04.
I'm Going To Memphis (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
05.
The Ballad of Ira Hayes (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
06.
Rock Island Line (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
07.
Guess Things Happen That Way (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
08.
One Too Many Mornings (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
09.
Don't Think Twice, It's All Right (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
10.
Give My Love to Rose (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
11.
Green, Green Grass of Home (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
12.
Old Apache Squaw (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
13.
Lorena (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
14.
Forty Shades of Green (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
15.
Bad News (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
16.
Jackson (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
17.
Tall Lover Man (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
18.
June's Song Introduction (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
19.
Wildwood Flower (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
20.
Foggy Mountain Top (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
21.
This Land Is Your Land (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
22.
Wabash Cannonball (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
23.
Worried Man Blues (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
24.
Long Legged Guitar Pickin' Man (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
25.
Ring of Fire (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
26.
Big River (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
27.
Don't Take Your Guns to Town (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
28.
I Walk the Line (Bear's Sonic Journals: Live At The Carousel Ballroom, April 24 1968)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
لینک کوتاه

اشتراک گذاری مطلب

نظر خود را بنویسید

دانلود آلبوم های خارجی جدید