دانلود آلبوم …And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition) از Metallica

3.6/5 - (5 امتیاز)
2,578 بازدید
4

دانلود آلبوم …And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition) از Metallica

…And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition) – Metallica (Hi-Res Stereo)

دانلود آلبوم …And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition) از Metallica به صورت کلی

Download …And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition) By Metallica

دانلود آلبوم ...And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition) از Metallica

 

Artist(s) : Metallica

Album : …And Justice For All (2018 Remastered Deluxe Edition)

Genre : Thrash Metal

Codec : FLAC 24 Bit Stereo

Frequency : 96000 Hz

Duration : 13:08:56

Release Date :

Track(s) : 147

Status : Premium Users

 

Soundbit.cloud

01.
Blackened (3100 Kbps)
01.
The Ecstasy Of Gold (2959 Kbps)
01.
Blackened (1987, From James' Riff Tapes) (2817 Kbps)
01.
Blackened (Work In Progress Rough Mix) (3272 Kbps)
01.
Creeping Death (Live) (3363 Kbps)
01.
Welcome Home (Sanitarium) (Live) (3267 Kbps)
01.
Blackened (Live) (3188 Kbps)
02.
...And Justice For All (3122 Kbps)
02.
Blackened (Live) (3075 Kbps)
02.
Blackened (1987, From James' Riff Tapes II) (2537 Kbps)
02.
...And Justice For All (Work In Progress Rough Mix) (3167 Kbps)
02.
For Whom The Bell Tolls (Live) (3409 Kbps)
02.
The Four Horsemen (Live) (3286 Kbps)
02.
For Whom The Bell Tolls (Live) (3212 Kbps)
03.
Eye Of The Beholder (3150 Kbps)
03.
For Whom The Bell Tolls (Live) (3061 Kbps)
03.
...And Justice For All (1987, From James' Riff Tapes) (2719 Kbps)
03.
Eye Of The Beholder (Work In Progress Rough Mix) (3225 Kbps)
03.
Welcome Home (Sanitarium) (Live) (3379 Kbps)
03.
Harvester Of Sorrow (Live) (3279 Kbps)
03.
Welcome Home (Sanitarium) (Live) (3195 Kbps)
04.
One (3007 Kbps)
04.
Welcome Home (Sanitarium) (Live) (3058 Kbps)
04.
...And Justice For All (1988, From James' Riff Tapes) (2555 Kbps)
04.
One (Work In Progress Rough Mix) (3209 Kbps)
04.
The Four Horsemen (Live) (3370 Kbps)
04.
Eye Of The Beholder (Live) (3287 Kbps)
04.
Leper Messiah (Live) (3208 Kbps)
05.
The Shortest Straw (3160 Kbps)
05.
Harvester Of Sorrow (Live) (3052 Kbps)
05.
Eye Of The Beholder (1987, From James' Riff Tapes) (3012 Kbps)
05.
The Shortest Straw (Work In Progress Rough Mix) (3256 Kbps)
05.
Whiplash (Live) (3381 Kbps)
05.
Bass Solo (Live) (3111 Kbps)
05.
Harvester Of Sorrow (Live) (3208 Kbps)
06.
Harvester Of Sorrow (3088 Kbps)
06.
The Four Horsemen (Live) (3092 Kbps)
06.
Eye Of The Beholder (1987, From James' Riff Tapes II) (2403 Kbps)
06.
Harvester Of Sorrow (Work In Progress Rough Mix) (3184 Kbps)
06.
Fade To Black (Live) (3380 Kbps)
06.
Master Of Puppets (Live) (3297 Kbps)
06.
Eye Of The Beholder (Live) (3219 Kbps)
07.
The Frayed Ends Of Sanity (3190 Kbps)
07.
The Thing That Should Not Be (Live) (3079 Kbps)
07.
One (1987, From James' Riff Tapes) (2634 Kbps)
07.
The Frayed Ends Of Sanity (Work In Progress Rough Mix) (3266 Kbps)
07.
Seek & Destroy (Live) (3372 Kbps)
07.
Damage, Inc. (Live) (3301 Kbps)
07.
Bass Solo (Live) (3058 Kbps)
08.
To Live Is To Die (2998 Kbps)
08.
Bass Solo (Live) (2887 Kbps)
08.
The Shortest Straw (1986, From James' Riff Tapes) (2681 Kbps)
08.
To Live Is To Die (Acoustic Intro) (Work In Progress Rough Mix) (2797 Kbps)
08.
Master Of Puppets (Live) (3359 Kbps)
08.
One (Live) (3248 Kbps)
08.
Master Of Puppets (Live) (3222 Kbps)
09.
Dyers Eve (3212 Kbps)
09.
Master Of Puppets (Live) (3061 Kbps)
09.
The Shortest Straw (1986, From James' Riff Tapes II) (2567 Kbps)
09.
To Live Is To Die (Work In Progress Rough Mix) (3121 Kbps)
09.
Encore Jam (Live) (3255 Kbps)
09.
Seek & Destroy (Live) (3278 Kbps)
09.
One (Live) (3156 Kbps)
10.
Fade To Black (Live) (3049 Kbps)
10.
Harvester Of Sorrow (1987, From James' Riff Tapes) (2567 Kbps)
10.
Dyers Eve (Work In Progress Rough Mix) (3226 Kbps)
10.
Last Caress (Live) (3421 Kbps)
10.
...And Justice For All (Live) (3271 Kbps)
10.
Seek & Destroy (Live) (3221 Kbps)
11.
Seek & Destroy (Live) (3040 Kbps)
11.
The Frayed Ends Of Sanity (1987, From James' Riff Tapes) (2714 Kbps)
11.
Breadfan (Work In Progress Rough Mix) (3173 Kbps)
11.
Am I Evil? (Live) (3396 Kbps)
11.
Encore Jam (Live) (3162 Kbps)
11.
...And Justice For All (Live) (3238 Kbps)
12.
...And Justice For All (Live) (3057 Kbps)
12.
To Live Is To Die (1986, From James' Riff Tapes) (2640 Kbps)
12.
The Prince (Work In Progress Rough Mix) (3321 Kbps)
12.
Battery (Live) (3395 Kbps)
12.
Creeping Death (Live) (3277 Kbps)
12.
Encore Jam (Live) (3217 Kbps)
13.
One (Live) (3039 Kbps)
13.
To Live Is To Die (1988, From James' Riff Tapes) (2473 Kbps)
13.
Encore Jam #2 (Live) (3342 Kbps)
13.
Fade To Black (Live) (3262 Kbps)
13.
Creeping Death (Live) (3239 Kbps)
14.
Creeping Death (Live) (3067 Kbps)
14.
Dyers Eve (1986, From James' Riff Tapes) (2557 Kbps)
14.
Harvester Of Sorrow (Live) (3362 Kbps)
14.
Guitar Solo (Live) (3199 Kbps)
14.
Fade To Black (Live) (3224 Kbps)
15.
Guitar Solo (Live) (2930 Kbps)
15.
Dyers Eve (1987, From James' Riff Tapes) (2842 Kbps)
15.
Leper Messiah (Live) (3390 Kbps)
15.
Battery (Live) (3275 Kbps)
15.
Guitar Solo (Live) (3145 Kbps)
16.
Battery (Live) (3074 Kbps)
16.
Blackened (October 1987, Writing In Progress) (2961 Kbps)
16.
Blitzkrieg (Live) (3322 Kbps)
16.
Encore Jam #2 (Live) (3219 Kbps)
16.
Battery (Live) (3239 Kbps)
17.
Encore Jam (Live) (3065 Kbps)
17.
...And Justice For All (October 1987, Writing In Progress) (3038 Kbps)
17.
Breadfan (Remastered) (2919 Kbps)
17.
Last Caress (Live) (3308 Kbps)
17.
Last Caress (Live) (3265 Kbps)
18.
Last Caress (Live) (3067 Kbps)
18.
...And Justice For All (October 1987, Writing In Progress II) (3156 Kbps)
18.
The Prince (Remastered) (3031 Kbps)
18.
Am I Evil? (Live) (3274 Kbps)
18.
Am I Evil? (Live) (3254 Kbps)
19.
Am I Evil? (Live) (3063 Kbps)
19.
One (October 1987, Writing In Progress) (3045 Kbps)
19.
For Whom The Bell Tolls (Live) (3127 Kbps)
19.
Whiplash (Live) (3249 Kbps)
19.
Whiplash (Live) (3251 Kbps)
20.
Whiplash (Live) (3052 Kbps)
20.
The Shortest Straw (October 1987, Writing In Progress) (2898 Kbps)
20.
Welcome Home (Sanitarium) (Live) (3181 Kbps)
20.
Eye Of The Beholder (Radio Edit) (3081 Kbps)
21.
Breadfan (Live) (3043 Kbps)
21.
...And Justice For All (November 1987, Writing In Progress) (3209 Kbps)
21.
Seek & Destroy (Live) (3155 Kbps)
21.
One (Radio Edit) (3046 Kbps)
22.
The Frayed Ends Of Sanity (November 1987, Writing In Progress) (3088 Kbps)
22.
Creeping Death (Live) (3099 Kbps)
22.
...And Justice For All (Radio Edit) (3115 Kbps)
23.
One (November 1987, Writing In Progress) (2894 Kbps)
23.
Harvester Of Sorrow (Live) (3130 Kbps)
24.
Dyers Eve (November 1987, Writing In Progress) (3028 Kbps)
24.
One (Live) (3139 Kbps)
25.
Eye Of The Beholder (November 1987, Writing In Progress) (3177 Kbps)
25.
Breadfan (Live) (3108 Kbps)
26.
To Live Is To Die (November 1987, Writing In Progress) (2851 Kbps)
26.
Last Caress (Live) (3103 Kbps)
27.
The Shortest Straw (December 1987, Writing In Progress) (3162 Kbps)
28.
Harvester Of Sorrow (December 1987, Writing In Progress) (3203 Kbps)
29.
Blackened (November 1987 Demo) (3198 Kbps)
30.
...And Justice For All (November 1987 Demo) (3204 Kbps)
31.
Eye Of The Beholder (November 1987 Demo) (3189 Kbps)
32.
One (November 1987 Demo) (3119 Kbps)
33.
The Frayed Ends Of Sanity (November 1987 Demo) (3228 Kbps)
34.
Eye Of The Beholder (January 1988 Demo) (2767 Kbps)
35.
The Shortest Straw (January 1988 Demo) (2800 Kbps)
36.
Harvester Of Sorrow (January 1988 Demo) (2719 Kbps)
37.
Dyers Eve (January 1988 Demo) (2810 Kbps)
38.
To Live Is To Die (January 1988 Demo) (3084 Kbps)
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
لینک کوتاه

اشتراک گذاری مطلب

نظر خود را بنویسید

 1. این چه مدل لینک دانلود گذاشتنه آخه؟ اینکه ۴۰ تا فایل با کیفیت مختلف بذارید و یه لینک دانلود چند گیگی چه فایده ای داره؟ باید کیفیت هارو جدا جدا زیپ کنید بذارید که بشه دانلود کرد و استفاده کرد.
  تا میایم تو سایت صفحه خرید اشتراک باز میشه ، یعد که اشتراک میخری میای میبینی هیچی نمیشه دانلود کرد.

  • کدوم لینک رو شما نمی تونید دانلود کنید.

 2. سامان
  24 اردیبهشت 03

  این چه جورشه میزنی روی دانلود نمیاره یه بار صفحه لود میشه بعد هیچی
  این پولی که میگیرید حلال نیست چون دارین دزدی میکنید خدا دهنتونو سرویس میکنه

  • Vitious
   29 اردیبهشت 03

   عجب.. روی لینک نگه دارید و گزینه ی دانلود لینک رو بزنید

دانلود آلبوم های خارجی جدید